1. Home
  2. Nieuws
  3. Cito klas 2

Cito klas 2

Betreft: Afname Cito in klas 2 op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 maart

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Volgende week zullen op maandag, dinsdag en woensdag weer Cito-toetsen worden afgenomen bij de leerlingen in klas 2. Dit is op deze dagen het 3e en 4e lesuur.
De leerlingen zijn hierover geïnformeerd. Van hen wordt verwacht dat zij een potlood, gum en puntenslijper meenemen bij deze momenten. Op woensdag is er ook een geodriehoek en rekenmachine nodig.
Leerlingen die zich hebben opgegeven om met L2S de Cito’s te maken krijgen hier uiteraard de mogelijkheid voor en maken de toetsen in de mediatheek.
Het doel van de Cito is om de groei van de leerlingen in kaart te brengen en het is een hulpmiddel voor de school bij twijfelgevallen over overgang of vaststelling van niveau voor leerlingen. Regel blijft dat de behaalde schoolcijfers leidend zijn.
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

Deel dit bericht
Menu
X