1. Home
  2. Geen categorie
  3. Vmbo 1: nieuwsbrief 5

Vmbo 1: nieuwsbrief 5

Nieuwe informatie voor klas B13 t/m B15 over bijlessen, indelen op niveau en meer.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nieuwsbrief 5 alweer. We zijn momenteel halverwege het schooljaar. Nog een half jaar te gaan en dan gaan we alweer kijken naar de overgang naar klas 2. Voordat het zover is hebben we echter nog wel wat maanden te gaan.

Bijlessen
Op dit moment zien wij dat de bijlessen goed verlopen. De leerlingen zijn aanwezig en na wat opstart problemen bij sommige leerlingen heeft iedereen de slag goed te pakken. Uiteraard hopen wij dat we deze bijlessen ook terug gaan zien in de cijfers. Vanaf volgende week zal gestart worden met bijles Duits voor de leerlingen die dit willen. Er komt hier een bericht over aan de leerlingen via magister.

Niveaus
De meeste leerlingen doen het prima wat betreft cijfers. Een aantal leerlingen scoren wat minder dan gehoopt. De verschillende in de klassen zijn behoorlijk groot. Een aantal leerlingen is al overgestapt van het K/T niveau naar het BBL niveau. Deze leerlingen zitten echter nog wel bij elkaar in de klas. Wij zijn voornemens om de huidige brugklassers uit B13 t/m B15 volgend schooljaar, in klas 2, in te delen op niveau. Dit betekent dat de huidige klassen, zoals het er nu naar uitziet, weer gemengd gaan worden. Op deze manier ontstaan er dus 3 nieuwe klassen ingedeeld naar niveau.

Corona
Zoals u weet zijn de besmettingen onder scholieren groot. Wij hebben behoorlijk wat leerlingen die thuis zitten en besmet zijn. Deze leerlingen kunnen online instructie krijgen wat zij de les kunnen doen. Leerlingen zijn verplicht in te loggen. Momenteel is het zo dat leerlingen die dicht bij een besmette leerling in de buurt zijn geweest niet meer in quarantaine hoeven als zij geen klachten hebben. Zij moeten dus gewoon naar school. Uiteraard vragen wij u om zeer regelmatig te testen. Heeft uw kind wel klachten, dan is het dringende verzoek om te testen bij de GGD en uw kind thuis te houden totdat de uitslag er is. Bij een negatieve uitslag mag uw kind dan weer naar school.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u mij uiteraard mailen op [email protected]

Vriendelijke groet,
Anne-Marie Vader
Afdelingsleider VMBO 1

 

Deel dit bericht
Menu
X