1. Home
 2. Nieuws
 3. Nieuwsbericht 19 dec 2021: lockdown

Nieuwsbericht 19 dec 2021: lockdown

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen,

Door de aangekondigde lockdown in Nederland tegen de verspreiding van het coronavirus gaan we ook in het onderwijs weer een bijzondere periode in. Zoals gisteren gemeld, hebben we vanochtend overleg gehad om zo helder mogelijk te krijgen hoe we het onderwijs de komende periode gaan inrichten. In dit bericht delen we daarover alle informatie.

Besluit kabinet
De volgende kabinetsbesluiten gaan over het voortgezet onderwijs:

 1. Geen fysiek onderwijs tot en met 9 januari 2022.
 2. Keuze of er online onderwijs is ligt bij de scholen.
 3. Gebruik komende week de tijd ter voorbereiding van periode na de kerst (mogelijke verlenging lockdown waarover op 3 januari 2022 een besluit wordt genomen door het kabinet).

Uitzonderingen:

 • Toetsen voor (voor-)examenklassen moeten doorgaan.
 • Profielvakken mogen fysiek doorgang vinden.

Besluiten over het onderwijs op het Broeckland College

Onderstaande besluiten hebben we genomen na overleg in de schoolleiding en met instemming van de MR.

Leerjaar 1 en 2:

 • Komende week is er één online mentorles. Deze komt zo snel mogelijk in Magister. Hierover volgt in de eerste helft van de week meer informatie.
 • Leerlingen moeten alle eigen schoolspullen die nog op school zijn ophalen op maandag 20 januari tussen 08.30u en 12.30u.
 • Leerlingen kunnen zes corona zelftesten ophalen op maandag 20 januari tussen 08.30u en 12.30u.
 • Rapporten die deze week uitgedeeld zouden worden, komen per post.

Leerjaar 3 en 4:

 • Alle geplande toetsen gaan fysiek op school door.
 • Leerlingen nemen ergens komende week al hun eigen schoolspullen mee naar huis.
 • Leerlingen krijgen aan het einde van een van de toetsen 6 corona zelftesten mee.
 • Komende week is er één online mentorles. Deze komt zo snel mogelijk in Magister. Hierover volgt in de eerste helft van de week meer informatie.

Alle andere onderwijsactiviteiten die komende week gepland stonden komen te vervallen (zowel fysiek als online).

Voor kwetsbare leerlingen is er de mogelijkheid voor noodopvang tijdens de nog geplande onderwijsactiviteiten. Mocht hier behoefte aan zijn dan kan daarover contact worden gelegd met school via [email protected].

Rol ouders
Gezien bovenstaande hebben we samen, ouder(s)/verzorger(s), leerling en school de verantwoordelijkheid om de wel geplande activiteiten van de leerlingen te laten doorlopen. Anders ontstaan er mogelijk (grote) achterstanden. We vragen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen dan ook dringend om samen met ons deze verantwoordelijkheid op te pakken.

Wanneer is de school bereikbaar?
De school is komende week maandag tot en met donderdag (tussen 08.00u en 16.00u) en vrijdag (tussen 08.00u en 14.00u) telefonisch bereikbaar op nummer: 0346-262408 en de hele dag per mail: [email protected]. Voor de vakantieperiode  is er een nood e-mailadres waar bij ernstige situaties een bericht naar gestuurd kan worden. Dit mailadres wordt eens per 24 uur gecontroleerd. Zo blijven we voor dergelijke noodgevallen bereikbaar. Het adres is: [email protected]. Mails van algemene (niet dringende) aard zullen na de vakantie weer worden behandeld en kunnen worden gestuurd naar [email protected].

Wat te doen wanneer een leerling ziek is
Wanneer een leerling ziek is en geen schoolwerk kan maken dan kunnen ouder(s)/verzorger(s) dat telefonisch melden bij school (0346-262408) gedurende de genoemde openingstijden van de school of per mail ([email protected]).

Onzekere periode en datum van nieuwe besluitvorming kabinet
Uiteraard begrijpen we dat er op dit moment nog veel vragen zijn over hoe het onderwijs en toetsing de komende tijd vorm krijgt. We zullen met regelmaat berichten sturen met updates. Vragen kunt u stellen via [email protected]. Op onze website www.broeckland.nl zullen we komende dagen de pagina met Veelgestelde vragen en Antwoorden bijwerken.
Op 3 januari 2022 is er een nieuwe persconferentie. Dan zal duidelijk worden of het onderwijs na de kerstvakantie fysiek of online is.
We bereiden als school beide scenario’s voor.

Komende week ontvangt u meer informatie over wat u thuis kunt doen ter voorbereiding van een eventuele scholensluiting na de kerstvakantie.

Met vriendelijke groet,

Guido van Hoek
Algemeen Directeur Broeckland College

Deel dit bericht
Menu
X