1. Home
  2. Nieuws
  3. B24, B25: wiskunde

B24, B25: wiskunde

Wiskunde in de klassen B24 en B25

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Met dit bericht wil ik u informeren over behaalde cijfers bij wiskunde, veranderingen bij het vak in lesuren en/of docent en mogelijkheden om de cijfers te verbeteren.

Veel leerlingen uit de B24 en B25 staan onvoldoende voor het vak wiskunde. Wij hebben dit als school geanalyseerd: waar komen deze lage cijfers vandaan én het belangrijkste, hoe zorgen we ervoor dat leerlingen de vaardigheden bij wiskunde op gaan doen die nodig zijn om volgend jaar succesvol hun schoolexamens te doen?

De toetsen die afgenomen zijn, zijn van het juiste niveau (zowel de vragen op BBL-niveau en op KT-niveau) en zijn op de juiste wijze becijferd. Veel leerlingen hebben dus niet de vaardigheden laten zien die van hen wordt verwacht in deze fase. Hoe willen wij (als school) dit gaan aanpakken samen met u en uw zoon/dochter?

– School.

  • Na de kerstvakantie zullen de leerlingen structureel meer uren wiskunde per week krijgen. In de B24 zal dhr. Mater de leerlingen les blijven geven, in de B25 zullen de lessen door dhr. Troenokarso gegeven worden. Zodoende is er meer tijd om leerlingen de vaardigheden aan te leren.
  • Dhr. Mater biedt leerlingen de mogelijkheid tot het volgen van een extra les en het maken van een extra toets over dit onderwerp.

– Leerlingen.

  • De leerlingen krijgen de mogelijkheid tot het maken van een extra toets om hun cijfer op te halen. Dhr. Mater geeft donderdag na de vakantie een extra les na schooltijd om de leerlingen les te geven over dit onderwerp (formules maken bij grafieken/tabellen). Leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven in de les van dhr. Mater. Het volgen van deze extra les geeft het recht om de week erna een extra toets te doen, die over het onderwerp “formules maken bij grafieken/tabellen” gaat.
  • Leerlingen zullen tijdens de les, maar ook thuis, tijd moeten investeren in wiskunde. Alleen op school werken is niet voldoende. Buiten het huiswerk om kunnen leerlingen altijd via de digitale methode (leermiddelen in magister) aan de slag met oefenopgaven en proeftoetsen. Ook zijn hier de uitwerkingen beschikbaar van de vragen die zij moeten maken, zodat zij kunnen zien wat er goed gaat en beter kan.

– Ouders.

  • Tenslotte bent u ook zeer belangrijk. Wij merken schoolbreed dat veel leerlingen het leren verleerd lijken te zijn. U kunt hier een grote rol in spelen door uw kind thuis te helpen met aan de slag te gaan. “Ik heb niks te doen” bestaat niet, er kan altijd geoefend en herhaald worden. Een mooie manier hiervoor is via de digitale leeromgevingen van alle vakken. Probeer uw kind te motiveren en te helpen met het daadwerkelijke leren. U hoeft hier zelf geen wiskunde voor te kunnen: help uw kind met aan het werk te gaan. Als uw kind er niet uitkomt kan hij of zij altijd terecht bij de docent met hun vragen.

Ik hoop en ga er vanuit dat wij dit probleem op deze manier kunnen oplossen.

Met vriendelijke groet, mede namens dhr. Mater,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

Deel dit bericht
Menu
X