1. Home
  2. Nieuws
  3. Bovenbouw: nieuwsbrief 6

Bovenbouw: nieuwsbrief 6

Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2021. Over 11 schooldagen is het alweer vakantie. Voordat het zover is, willen we het volgende nog met jullie delen:

Verkort rooster
In verband met vergaderingen is er op dinsdag 14 december een 40 minuten rooster.

Opleidingenmarkt en open dagen
We kijken terug op een geslaagde opleidingenmarkt. Veel leerlingen hebben de eerste informatie verzameld over een school en een opleiding. Aankomende maanden houden veel MBO’s hun Open dagen. Het is bij verschillende MBO’s mogelijk om Webinars te volgen, oriëntatie dagen te bezoeken of een dag mee te lopen. Op de websites van de verschillende scholen is hierover meer informatie te vinden.

De decaan, mevrouw Voogt heeft aan alle leerlingen van klas 4 een bericht gestuurd over de vervolgstappen. Hierbij heeft ze ook een link naar een magazine met verschillende vervolgopleidingen doorgestuurd. Het magazine kun je hier bekijken.

SE klas 3 en 4
Vrijdag 17 december begint de SE-week voor klas 3 en 4. Het rooster staat in Magister, hieronder een overzicht voor de eerste vrijdag. Vergeet niet dat een leerling afgemeld moet worden voordat een toets begint. Op vrijdag 24-12 is er ook gelegenheid voor alle leerlingen van klas 3 en 4 om werk af te maken of in te halen. We wensen alle leerlingen veel succes!

Vrijdag 17 december Start SE2 en SE 7
Basis 3 Kader 3 Theoretisch 3 Basis 4 Kader 4 Theoretisch 4
maatschappijleer aardrijkskunde aardrijkskunde of geschiedenis Laatste stagedag Laatste stagedag Nask 2

Stage klas 3
De leerlingen van klas 3 hebben de stageweek achter de rug.  We hebben vele enthousiaste verhalen gehoord. Helaas hebben sommige leerlingen, om diverse redenen, de stageweek eerder moeten afbreken. Intern zijn we aan het inventariseren om welke leerlingen dit gaat. We kijken per leerling of er een aanvullende opdracht nodig is, omdat we het belangrijk vinden dat alle leerlingen voldoende ervaring opdoen tijdens hun stage.
In april is er een tweede stageperiode van dinsdag 19 april t/m vrijdag 22 april 2022. Het is fijn om hier al over in gesprek te gaan en een stageplek te gaan zoeken. Hier kun je alvast de overeenkomst downloaden.

Stage klas 4 basis- en kaderleerlingen
Vrijdag 17 december is de laatste stagedag van de eerste periode. Vrijdag 24 december kan eventueel gebruikt worden om een stagedag in te halen.
Na de kerstvakantie begint op 14 januari de volgende stageperiode die tot 22 april duurt. De leerlingen hebben hiervoor een nieuwe overeenkomst ontvangen. Deze overeenkomst is ook te downloaden vanaf de site. In de begeleidende brief staan ook de voorwaarden van de tweede stage. De stageovereenkomst moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 20 december ondertekent en ingeleverd zijn bij de mentor. Het stageverslag van periode 1, te vinden in Magister, moet in de week na de vakantie digitaal zijn ingeleverd.

Kerstmarkt en kerststukken
Op 22 december organiseren leerlingen van klas 3 van het profiel Groen een kerstmarkt van 13.30 tot 16.30 uur. In verband met de Corona-maatregelen is de kerstmarkt voor alle leerlingen, het personeel en de ouders van de leerlingen van het profiel Groen klas 3.
Wel is het mogelijk om een kerststukje gemaakt door de leerlingen te bestellen voor € 15,-. U kunt uw bestelling doorgeven via [email protected] De bestelling moet contant afgerekend en opgehaald worden op school.

De voedselbank
Wij doen dit jaar weer mee met de scholen inzameling-actie van de Voedselbank Stichtse Vecht. Alle leerlingen kunnen vanaf volgende week t/m 23 december een houdbaar product meenemen en inleveren bij de mediatheek of bij het lokaal van profiel Groen. Daar staan kratten, waar het product ingedaan kan worden.
Net als andere jaren hopen wij weer op een succes.

Belangrijke data op een rij

17 december Start SE2/SE7
22 december Sportdag klas 3
22 december Kerstmarkt vanaf 13.30 -16.30 uur
24 december Inhaal/afrondingsmogelijkheid vóór 12:00 uur
25 december t/m 9 januari Kerstvakantie
12 januari Inschrijving Ouderavond geopend
12 januari Inschrijving herkansing SE2/SE7 geopend
27 januari Ouderavond klas 3 en 4
28 januari Herkansingen alle 3e klassen en T4
31 januari Herkansingen B4 en K4

Met vriendelijke groet,

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H.W. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LO
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO

Deel dit bericht
Menu
X