1. Home
  2. Nieuws
  3. Bovenbouw: nieuwsbrief 5

Bovenbouw: nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief voor de bovenbouw over Stage, Herkansingen, de opleidingenmarkt op 25 november en meer…

Beste leerling, ouder, verzorger, 

Stage 
Volgende week zijn de leerlingen van de basis- en kadergerichte leerweg op stage. De leerlingen van de theoretische leerweg klas 3 en 4 gaan een week later op stage. We wensen de leerlingen veel plezier en een goede en fijn leerervaring in de praktijk.
Als er door de nieuw genomen coronamaatregelen problemen rond de stage ontstaan, neem dan contact op met school. 

Herkansingen klas 3 en 4
Naar aanleiding van de resultaten van de SE toetsen kunnen de leerlingen zich inschrijven voor een herkansing of om een cijfer te verbeteren. Niet iedere vak is te herkansen. Kijk hiervoor in het PTA. De leerling kan zich inschrijven via Magister. Ga in Magister naar activiteiten en kies het vak waarvoor je een herkansing wilt maken. Dit kan niet via de telefoon. 

Op de volgende data wordt er herkanst:
B3 en K3 25 november 1e en 2e uur
T3 is 30 november 6e en 7e uur
B4 en K4 29 november 1e en 2e uur
T4 19 november 1e en 2e uur 

Ouderavond en opleidingenmarkt
Op 25 november vindt de ouderavond en scholenmarkt plaats. Afhankelijk van de nieuw genomen maatregelen kiezen we een passende vorm om deze door te laten gaan. Zodra er meer bekend is zullen we u informeren. U kunt zich al wel voor de ouderavond opgeven. Dit doet u via de Magister ouderapp. Dit kan via een telefoon. 
Indien de mentor de wens heeft om u te spreken, is er al een gespreksverzoek zichtbaar. U kunt zich voor max. 3 gesprekken opgeven. 

Extra ondersteuning NPO
Naar aanleiding van de resultaten zijn er leerlingen uitgenodigd voor extra ondersteuning. We merken dat leerlingen het idee hebben dat ze zelf mogen beslissen of ze wel of niet naar deze ondersteuning komen. Dat is niet het geval. Deze ondersteuning is verplicht. Na een periode wordt de voortgang geëvalueerd en indien nodig voortgezet. Als de vakdocent aangeeft dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, krijgt u hierover bericht. 

CJP
Iedere leerling heeft in zijn of haar schoolmail een uitnodiging gekregen om een CJP-kaart te activeren. Deze kaart krijgt iedere leerling vanuit school. Met deze geactiveerde kaart kan een leerling korting krijgen bij culturele activiteiten, maar ook bij diverse winkels en tijdschriften. 

Belangrijke data op een rij  

19 november  Herkansingen T4 
25 november  Herkansingen B3 en K3 
25 november  Ouderavond en scholenmarkt klas 3 en 4 
29 november  Herkansingen LWT, B4 en K4 
30 november  Herkansingen T3 

Met vriendelijke groet, 

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H.
La Nooy afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LO
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO

Deel dit bericht
Menu
X