1. Home
  2. Nieuws
  3. Bovenbouw: nieuwsbrief 4

Bovenbouw: nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief voor de bovenbouw over Stage klas 3B en 3K en T4, afsluiting eerste periode, open dagen mbo scholen en meer…

Beste leerling, ouder, verzorger,

Klas 3
De resultaten van het eerste deel van SE 1 zijn bekend. De toetsen worden met de leerlingen besproken. Volgende week zijn de afsluitende toetsen, waarbij een leerling de resultaten bij enkele vakken nog kan verbeteren.

Van 15 t/m 19 november gaan de leerlingen uit de B31, 32, 33, 34, 35 en de K31 op stage.
Is de stageovereenkomst nog niet ingeleverd, doe dit dan snel. Mocht het niet lukken om tijdens de stageweek stage te lopen, dan zou je dit in je eigen tijd moeten inhalen.

De T31 loopt stage van 22 t/m 26 november.

Afsluiting periode 1 klas 3 en 4
De eerste periode eindigt voor klas 4 op 5 november. Voor klas 3 eindigt het op 12 november.
Dat houdt in dat alle opdrachten, ook voor de praktijkvakken afgerond moeten zijn.
Aan de hand van de cijfers wordt er gekeken of en waar er extra ondersteuning nodig is. Deze extra uren worden voor de individuele leerling opgenomen in het rooster, voornamelijk op de donderdagmiddag. Houd hiermee rekening bij het maken van persoonlijke afspraken zoals je bijbaantje.

Klas 4
1 November is de SE week voor klas 4 begonnen. We wensen jullie veel succes. De stage voor de basis en kader leerlingen gaat op vrijdag gewoon door.
Na de SE week neemt meneer Plasmeijer de lessen wiskunde van de K4 over van meneer van Wijngaarden, die we hartelijk willen bedanken voor zijn inzet voor de K4.

Stage T4
De T41 loopt stage van 22 t/m 26 november.

Ouderavond en scholenmarkt
Vooralsnog gaan we er vanuit dat op 25 november de ouderavond en scholenmarkt bovenbouw kan plaatsvinden. Naast de gesprekken met verschillende vakdocenten zijn er verschillende MBO opleidingen aanwezig voor een eerste oriëntatie en kennismaking. We hopen alle leerlingen en ouders van klas 3 en 4 op deze avond te mogen verwelkomen. Zodra er meer duidelijkheid is over eventuele corona maatregelen, ontvangen jullie meer informatie.

Open dagen
Verschillende MBO-scholen gaan weer beginnen met hun Open Dagen.
Vanaf maandag 8 november vind je op de website www.expeditie-loopbaan.nl informatie van meerdere creatief-technische opleidingen in en om Utrecht. Per opleiding is informatie te vinden over toelatingseisen, hoe het nu echt is om een opleiding te volgen en andere FAQ’s. Er zijn filmpjes te zien en er wordt uiteraard doorverwezen naar de websites van de opleidingen zelf.

Op donderdag 11 november vindt het live-event plaats. Tussen 19.00u en 21.00u zijn er voorlichters en studenten aanwezig om via video in gesprek te gaan met leerlingen en hun ouders. Er wordt iets van een voorlichting gegeven, maar er is veel ruimte om in te gaan op vragen van leerlingen en ouders. Eventueel kunnen er ook afspraken gemaakt worden voor een vervolggesprek. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Belangrijke data op een rij

Herkansing SE 6 voor T4 19 november
Stage B3 en K3 15 t/m 19 november
Stage T3 en T4 22 t/m 26 november
Ouderavond en scholenmarkt klas 3 en 4 25 november
Herkansing SE 6 voor LWT, B4 en K4 29 november

Met vriendelijke groet,

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LO
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO

Deel dit bericht
Menu
X