1. Home
  2. Nieuws
  3. Bovenbouw: nieuwsbrief 3

Bovenbouw: nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief voor de bovenbouw over het eerste schoolexamens (SE) voor klas 3, nieuwe docent wiskunde, stage formulieren inleveren en meer ..

Beste leerling, ouder, verzorger,

SE week klas 3
Aankomende week vindt de eerste toetsweek voor klas 3 plaats. Het rooster voor deze week staat in Magister. Bij de leerlingen met dyslexie staat het rooster helaas dubbel in het rooster. Deze leerlingen maken de toetsen in de mediatheek, eventueel met behulp van L2S.

In het PTA-boekje wat op de ouderavond is uitgedeeld of op de website bij ‘Uitleg PTA’, staan de regels die gelden tijdens de toets.

Wiskunde
In de vorige nieuwsbrief hebben we meneer Van Wijngaarden welkom geheten voor het vak wiskunde. Alle klassen zijn voldoende voorbereid voor de toetsweek. Mochten er nog leerlingen zijn met vragen, dan staat er voor de basis en kader leerlingen klas 3 een uur gepland in hun agenda. Dit uur is vrijwillig.

Stage
Er zijn al veel stageformulieren van klas 3 binnen. Helaas nog niet alles. We verwachten dat de leerlingen die het nog niet hebben ingeleverd dit maandag doen. Is het nog niet gelukt om een adres te vinden, zoek dan contact met je mentor.

Studiemiddag
Dinsdagmiddag 12 oktober is er een studiemiddag voor de docenten. Hierdoor vervallen het 7e en 8e lesuur.

Snus en ouderavond
In een eerdere mail heeft u meer informatie ontvangen over een ouderavond, die georganiseerd wordt door Ouderslokaal. Zelf hebben we ook een voorlichting bijgewoond over het gebruik van genotmiddelen. Helaas zien we ook op school de toename van Snus. Snus is een vervanging voor roken, waarbij een zakje nicotine onder je lip wordt gestopt. Dit geeft een nicotineshot en is daardoor ook verslavend.
Door de snelle werking en hogere dosis kunnen ziekteverschijnselen zoals hoofdpijn, misselijkheid of flauwvallen optreden.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LO
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO

Deel dit bericht
Menu
X