1. Home
  2. Nieuws
  3. Vmbo 1: nieuwsbrief 1

Vmbo 1: nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief voor vmbo 1 over niveaus, drempelonderzoek, cito afname en meer …

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij stuur ik u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.

We zijn alweer even op weg en we kunnen concluderen dat we een goede start hebben gemaakt. De laatste coronamaatregel, de mondkapjes, zijn vanaf deze week, hopelijk voorgoed, verleden tijd. De lessen zijn weer allemaal op school. We zien volle klassen en er is ook alweer een voorzichtige start gemaakt met de fysieke ouderavond. Allemaal zaken die goed zijn voor de leerlingen, de ouders en de school.

Klassen
De klassen beginnen steeds meer één geheel te worden en de eerste vriendschappen  zijn al gesloten. Waar we zien dat de ene leerling zich snel op zijn/haar gemak voelt, zien we dat dit bij de andere leerling iets langer duurt. Dit is niet ongebruikelijk, maar mocht u zich zorgen maken dan kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen met de mentor van uw kind.

Niveaus
Het is u misschien al opgevallen dat uw kind over het algemeen 2 cijfers per toets/overhoring krijgt. Het ene cijfer is het BBL cijfer en het andere cijfer is voor het K/T niveau. In principe worden de cijfers het gehele jaar op deze manier gegeven. Ook als uw kind een kader of mavo advies heeft krijgt hij/zij nog steeds een BBL cijfer. Aan het eind van dit schooljaar, zo nodig eerder, bekijken wij welk niveau uw kind aankan en bespreken wij in welk klas uw kind in jaar 2 komt. In de meeste gevallen gaat een leerling over van B13 naar B23, van B14 naar B24, enz.

Drempelonderzoek
Momenteel zijn wij bezig met het afnemen van de drempelonderzoeken. Wij hebben van de meeste basisscholen alleen de scores van groep 7 ontvangen. Dit in verband met corona uiteraard. Wij willen graag weten waar de leerlingen nu staan en waar wij kunnen gaan bijsturen. Dit zal voornamelijk gaan om de gebieden taal en rekenen/wiskunde.

CITO
Direct na de herfstvakantie zullen wij starten met de CITO afname bij de leerlingen. In de eerste 2 jaar kennen wij 3 citomomenten: na de herfstvakantie, rond mei en de laatste halverwege klas 2. Deze cito uitslagen kunnen een rol spelen bij de leerweg die gevolgd gaat worden in klas 3 en 4.

Overige punten

  • Wanneer uw kind ziek is dan vragen wij u om dit elke ziektedag even te melden via het schoolnummer: 0346-262408.
  • Wanneer uw kind naar de dokter/ortho/enz moet, dan kunt u naar school bellen of een briefje voorzien van handtekening en naam meegeven aan uw kind.
  • Als uw kind niet mee kan gymmen, dan kunt u een briefje meegeven aan uw kind. Uw kind wordt wel bij de gymles verwacht, tenzij de gymdocent anders afspreekt.

Mentoren
B13: Wendy Lucassen [email protected]
B14: Trajce Kocirov [email protected]
B15: Rita van den Bos [email protected]

Vriendelijke groet,

Anne-Marie Vader
Afdelingsleider VMBO 1
[email protected]

Deel dit bericht
Menu
X