De leden van de MR

Personeelsgeleding

Dhr. J. de Boom, docent wiskunde (voorzitter)
Sinds 2008 geef ik les aan de onderbouw (voornamelijk Lwoo) op het Broeckland College. Daarvoor was ik docent, later teamleider/locatieleider, op een V.O. school voor moeilijk lerenden (praktijkonderwijs). Ervaring met de MR heb ik niet, maar zie het als een uitdaging om mee te praten over allerhande zaken betreffende de school. In mijn leven buiten de "school" heb ik een aantal bestuursfuncties gehad, welke mij goed kunnen helpen binnen de MR.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Mw. J. Brouwer, docente Kunst en Cultuur, Economie & Ondernemen
Bijna dagelijks en al ruim 10 jaar lang rijd ik naar het Broeckland College om met veel plezier de leerlingen les te geven in het vak Mode & Commercie. Daarnaast geef ik ook les bij het vak Kunst & Cultuur, ben ik mentor van derde of vierde jaars leerlingen en organiseer ik samen met mijn collega's ieder jaar de reis naar Londen.
Naast de dagelijkse gang van zaken is het onderwijs altijd in beweging en zeker met de vernieuwing van het VMBO gaat er voor docent en leerling weer veel veranderen. Om daar niet alleen aan de koffietafel over te praten, maar daar inhoudelijk meer vorm aan te kunnen geven ben ik lid geworden van de MR en wil ik een positieve bijdrage leveren aan het beleid van het Broeckland College.

Mw. D. Fronik, docente Nederlands (secretaris)
Na 10 jaar les gegeven te hebben op een basisschool ben ik de uitdaging gaan zoeken in het voortgezet onderwijs. Dit is een goede keus geweest en na 5 jaar op het Broeckland College heb ik het hier nog heel goed naar mijn zin. Ik geniet van het contact met de leerlingen en hun ouders. Sinds 4 jaar ben ik vertrouwenspersoon op het Broeckland en ook dit doe ik met veel plezier. Omdat ik het fijn vind om mee te denken en mee te werken aan zaken die spelen binnen de organisatie ben ik dit jaar in de MR en in de GMR (Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad) gestart.

Dhr. J. van Leeuwen, technisch onderwijsassistant A
Sinds 2007 werk ik in het conciërgeteam van het Broeckland College. Al vrij snel was duidelijk dat ik mij ook in het lokaal van de afdeling Techniek breed op mijn gemak voelde. In combinatie met het conciërgewerk heb ik dit werk in het technieklokaal met veel plezier gedaan. Sinds de invoering van het vernieuwde VMBO ben ik dagelijks te vinden op de afdeling BWI, dit staat voor Bouwen Wonen en Interieur. Deze afdeling begint op een mooie manier vorm te krijgen.
De komende jaren zal ik proberen veel leerlingen enthousiast te maken voor een mooie start van hun carrière in en om de bouwwereld. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen binnen de MR ten goede van alle leerlingen, personeel en ouders.

 

Oudergeleding

Dhr. B. Brouwer
Ik ben woonachtig in Maarssenbroek en heb 2 dochters op het Broeckland college. Betrokken zijn bij de school van mijn kinderen vind ik belangrijk. Gezien mijn beroepsmatige achtergrond zal ik bijzondere aandacht hebben voor financiële aspecten die in de MR aan de orde komen.


Dhr. A. de Mol
Samenwonend in Maarssenbroek. Wij hebben twee zoons waarvan een op Broeckland College. Als ik suggesties heb ter verbetering ben ik over het algemeen niet iemand die aan de zijlijn blijft roepen, maar ook daadwerkelijk actief een steentje wil bijdragen. Vandaar dat ik mij heb aangemeld voor de toenmalige vacature.


Mw. E. Tieman-Bertels
Mijn naam is Edith Tieman-Bertels. Ik woon in Breukelen en heb een zoon en een dochter. Mijn dochter Belle zit op Broeckland College. Ik vind het belangrijk dat ouders kunnen meedenken over zaken op en rondom school en inspraak hebben op de organisatie van het onderwijs.

Mw. A. Verweij
Ik ben Astrid Verweij, woonachtig in Nieuwer Ter Aa, getrouwd en moeder van vijf kinderen waarvan er twee op het Broeckland College zitten, Mitchell (B44), Melissa (B33) en Daniël (B18).
Ik wil graag meedenken over het beleid op het Broeckland College zodat voor leerlingen, ouders en docenten het Broeckland College een school is waar plezier, veiligheid en prestatie samen gaan. 

 

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.