Regeling herkansing schoolexamens klas 4 2017/2018

Deze regeling biedt je als Broeckland College ‘examenkandidaat’ de mogelijkheid om schoolexamens te herkansen onder de volgende voorwaarden:

 • Maximaal bestaat 1 SE-herkansingsmogelijkheid per SE periode, mits deze toegestaan zijn (zie vak-PTA). In totaal dus 4 herkansingen in dit schooljaar.
 • De SE-8 herkansing vindt plaats op maandag 19 maart 2018.
 • Alleen een onvoldoende SE-resultaat (lager dan 5,5) mag herkanst worden en de beste prestatie telt.
 • De aanvraag voor SE-herkansing dient schriftelijk gedaan te worden door middel van het formulier Herkansing Schoolexamen.
 • Dit formulier inleveren bij M. Plasmeijer of C.J. Karsemeijer uiterlijk maandag 12 maart vóór 12.00 uur.
 • Ondertekening van de aanvraag door ouders/verzorgers en leerling is een voorwaarde voor herkansing. Daarop wordt aangegeven op welk vak de herkansing betrekking heeft.

 

 Het dagrooster vermeldt te zijner tijd het lokaal en de tijd van de herkansing.

                       

Data-overzicht

 • Inleveren aanvraag herkansing uiterlijk: 
  maandag 12 maart voor 12.00 uur bij  M. Plasmeijer of C.J. Karsemeijer.

 • Datum herkansing:
  maandag 19 maart,  7e en 8e lesuur.

De examencommissie

 

 

 

Herkansing Schoolexamen

Aanvraag formulier.

Naam kandidaat:                                                                                                     

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Klas:                                                                                                                     

Wil herkansing aanvragen voor onderstaand schoolexamen op

maandag 19 maart  voor het vak:


……………………………………………………….( SE-8)Uiterste inleverdatum; maandag 12 maart voor 12.00 uur!

* Raadpleeg je Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor ja\nee en leerstof.

Ondertekening.

Handtekening leerling                                               Handtekening ouder/verzorger

                                                                                                                                          

                                                                               datum:                                               

Paraaf voor ontvangst SE-cijferkaart
Voorzitter/secretaris examencommissie.

paraaf

naam

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.