Ouderinfo 2017-2018 nr.3

Een nieuwe ouderinfo

 Klik hier voor de datalijst

 

ouderinfo

Broeckland College     

nr 3: 2017-2018

Ziekte/afwezigheid/vervanging

Mw. Bakkali Yakhlef-Born is nog herstellende en zij zal voorlopig nog niet op school komen om les te geven. Haar lessen worden voorlopig waargenomen door een enthousiaste vervangster, mw. J. Vriesen. Dhr. Scheeper is momenteel vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig en we hopen dat dit spoedig opgelost wordt. Een aantal lessen wordt reeds vervangen. Dhr. Bosman is momenteel ook wegens ziekte afwezig en ook zijn lessen worden vervangen door verschillende collega’s.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Rapportvergaderingen/lesuitval

Afgelopen dinsdag 31 oktober hadden alle bovenbouwleerlingen een vrije middag want toen hadden we rapportvergaderingen over de behaalde cijfers bij schoolexamen 1 voor de 3e klas en schoolexamen 6 voor de 4e klas.
Ook a.s. maandag 13 november zal er sprake zijn van lesuitval omdat 11 collega’s op collegetoer gaan naar het MBO om hierover informatie op te doen waarmee ze onze leerlingen weer van dienst kunnen zijn in de voorlichting binnen LOB.

Afdelingsleiding bovenbouw

In verband met de taakzwaarte, werkdruk, evenwichtige verdeling van werk en zorg naar onze collega’s toe hebben we besloten om een herschikking plaats te laten vinden van de bovenbouwklassen onder onze afdelingsleiders bovenbouw. Zo is er besloten om dhr. Karsemeijer afdelingsleider van B41, B42 en het LWT te laten zijn en mw. Fronik afdelingsleider te maken van B31, B32 en B33. Daarnaast gaat dhr. Plasmeijer B43 en B44 overdragen aan dhr. La Nooy zodat de laatstgenoemde zich nog meer met de bovenbouw gaat bemoeien. Hij was al samen met dhr. Middelhuis afdelingsleider klas 3 en wellicht bent u al op de hoogte van het feit dat hij volgend jaar dhr. Middelhuis in deze functie op zal gaan volgen.

Datumlijst

U treft op onze website de datumlijst weer aan.
Indien er wijzigingen in de planning voorkomen, worden deze ook hierin z.s.m. opgenomen.

 
Klik hier voor de datalijst

 

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.