April 2018
Snuffelstage
LO klas 2

Breukelen, schooljaar 2017/ 2018

Betreft: 5 daagse snuffelstage, leerlingen B21, B22 , en B23

 

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Van 16 t/m 20 april 2018 is er voor de 2ejaars leerlingen lichte ondersteuning een snuffelstage.
Het is de bedoeling dat uw zoon of dochter vijf dagen stage loopt op een werkplek naar keuze.
Het moeten volledige werkdagen zijn en de stage mag niet worden gelopen op de werkplek waar de leerling al werkzaam is (bijv. bijbaantje in de supermarkt of iets dergelijks). Het gaat erom dat de leerling kan ervaren hoe het is om dagelijks op tijd op het werk te verschijnen en mee te "lopen" met de andere werknemers in het bedrijf.
Deze stage mag eventueel gelopen worden bij vrienden of bekenden van u, dit geeft de leerlingen een vertrouwd gevoel. Deze stage past in het lesonderdeel PPO (Praktische Profiel Ori├źntatie).

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

 

Als voorbereiding op deze stage bespreken we wat zijn/haar interesses en mogelijkheden zijn. Ook zaken als 'welke opleiding heb je nodig voor het beroep dat je leuk lijkt' en 'het belang van een goede inzet/werkhouding' komen aan bod.

 

Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter zelf een geschikte stageplek vindt en de stap zet richting werkgever. Uiteraard willen wij u als ouder/verzorger vragen uw kind hierin te begeleiden c.q. ondersteunen.
Als de leerling een stageadres heeft gevonden verzoeken wij u de bijgaande antwoordbrief in te vullen (ook door de stagegever) en mee te geven naar school. Als wij deze antwoordbrief hebben ontvangen, kunnen wij overgaan met het invullen van het stagecontract die vervolgens door de leerling, door u en de werkgever ondertekend moet worden.

 

Voordat uw zoon/dochter naar de derde klas gaat moet hij/zij een profiel kiezen.
Als voorbereiding op deze profielkeuze vindt er donderdag 16 maart 2018 een Profiel Informatieavond voor alle ouder(s)/verzorger(s) van de 2de jaars leerlingen LO plaats. Te zijner tijd ontvangt u van ons een uitnodiging voor deze avond, maar u kunt deze datum wel alvast in uw agenda zetten.

 

Mocht u nog vragen hebben over de aanstaande "Snuffelstage", richt u zich dan tot de mentor van uw zoon/dochter.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

 

Dhr. E.L. van der Meulen
Afdelingsleider Lichte Ondersteuning - onderbouw
Broeckland College

 

 


Mentor:...........................................      Klas:...............................................
 

ANTWOORDSTROOK stage 16 t/m 20 april 2018

LEERLING:

 Naam:.......................................................................................................

Adres:.......................................................................................................

Tel. ouders:...............................................................................................

Tel leerling:...............................................................................................

TOESTEMMING OUDERS/VERZORGERS:                              

( naam, handtekening)..............................................................................

 

.................................................................................................................

 

BEDRIJF: ..................................................................................................

Naam begeleider:......................................................................................

Adres:.......................................................................................................

Telefoon:..................................................................................................

Soort werk:............................................................................................... 

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.