Ouderinfo 2017-2018 nr.1

De eerste ouderinfo 2017-2018
Nu met de datalijst.

 

Klik hier voor de datalijst

 

ouderinfo

Broeckland College     

nr 1: 2017-2018

De start van de cursus

Met 129 nieuwe leerlingen in klas 1 beginnen we deze cursus met in totaal 628 leerlingen. We heten alle nieuwe leerlingen, ook de instromers in de andere leerjaren, hierbij van harte welkom en we hopen dat iedereen zich weer snel thuis zal voelen en het naar zijn/haar zin zal hebben.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Ziekte/afwezigheid

Helaas kregen we vorige week van onze adjunct-directeur, dhr. Van Klingeren, te horen dat hij al enige tijd kampt met een hardnekkige longontsteking, die maar niet weg wil gaan. Thans heeft hij nieuwe medicijnen hiervoor gekregen en is het afwachten of deze aanslaan. Voorlopig is rust voorgeschreven en mag hij niet komen werken. Tevens vernamen we dat onze collega, mw. Bakkali Yakhlef-Born, onlangs is geopereerd en daarvan moet herstellen. Ook zij zal dus de komende weken nog niet op school aanwezig zijn.
We wensen beide vanaf deze plaats veel sterkte en beterschap toe.
Daarnaast is dhr. De Boom aan het re-integreren en een deel van zijn lessen zullen eerst door een andere collega gegeven gaan worden. We hopen dat het herstel van dhr. De Boom goed zal verlopen en wensen hem hier ook sterkte bij.
Onze conciërge, dhr. Groot, is helaas ook maar gedeeltelijk aanwezig i.v.m. gezondheidsproblemen. We hopen dat het snel beter met hem gaat.

Nieuwe collega's

Dhr. Van Dam (N&T)
Dhr. Carbo (PIE en BWI)
Dhr. Kosterman (onderwijsassistent techniek)
Dhr. De Vos (onderwijsassistent techniek)
Mw. Jansen (N&G)
Mw. Kooiman (Groen)
Mw. Den Ouden (Groen en Engels).

Schoolregels

Zoals u wellicht al hebt vernomen hebben we de belangrijkste schoolregels als “10 gouden regels” ingevoerd. Iedereen weet zo beter waar hij/zij aan toe is, zo verwachten wij, en deze zijn in het gebouw op verschillende plaatsen opgehangen. Ook hebben alle leerlingen ze meegekregen naar huis en staan ze op onze website. Een belangrijke verandering t.o.v. voorgaande jaren is dat de bovenbouwklassen tijdens eventuele tussenuren van het plein af mogen gaan. We vertrouwen erop dat de leerlingen zich ook dan goed en netjes zullen gedragen. We willen u vragen om dit thuis ook met zoon en/of dochter te bespreken.

Lestijden

Ook op dinsdag hebben we dit jaar weer gewoon lessen van 50 minuten, net zoals de andere dagen.

Vernieuwing VMBO

Vorig jaar zijn we in klas 3 gestart met de vernieuwde VMBO profielen en we gaan daar dit jaar in klas 4 mee verder, zodat vanaf april de nieuwe examens hiervoor afgenomen kunnen gaan worden. Met het profiel BWI (Bouwen, Wonen & Interieur) starten we dit jaar ook, in klas 3, en veel leerlingen zijn hier enthousiast aan begonnen. Naast een compleet nieuw ingericht lokaal hebben we er een bouwplaats voor ingericht, zodat nu alle profieldelen aangeboden kunnen worden. Het belooft wat te gaan worden, want vorig jaar zijn er bij de PPO-lessen al mooie dingen gemaakt!
 

Datumlijst

Datalijst 2017-2018 binnenkort op de site.

 Klik hier voor de datalijst

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.