Algemene informatie over de school

De inrichting van het onderwijs

VMBO

Het Broeckland College is een school voor VMBO (eventueel met LO). VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. LO staat voor Lichte Ondersteuning. Het VMBO bestaat uit de leerjaren 1 t/m 4.
Leerjaren 1 en 2 vormen de onderbouw. In onderwijsland wordt de onderbouw ook wel de Basisvorming (BAVO) genoemd. Leerjaar 3 en 4 vormen de bovenbouw.

De Onderbouw

Het Broeckland College kent een brugperiode van twee jaar. In klas 1 krijgt de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs speciale aandacht in de begeleiding. 

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

In klas één en twee is er speciale aandacht voor de keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie. De mentor speelt hierin een grote rol. De leerling maakt aan het eind van klas twee een keuze voor een bepaald profiel en leerweg.

De Bovenbouw

De bovenbouw onderscheidt een aantal leerwegen die toeleiden tot het Middelbaar Beroeps Onderwijs of HAVO. Een leerweg kan meer praktisch of meer theoretisch gericht zijn.

Het Broeckland College biedt drie leerwegen binnen het VMBO aan:

  • De Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL), voor de praktisch ingestelde leerlingen
  • De Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL), voor de leerlingen met een voorkeur voor beroepsgerichte vakken, het theorieniveau ligt hoger dan die van de BBL
  • De Theoretische Leerweg (TL) (MAVO) is voor leerlingen die op een hoog niveau zelfstandig kunnen werken en leren. Deze leerweg is niet gericht op een bepaald beroep.

De profielen die op het Broeckland College worden aangeboden:

  • Economie en Ondernemen (E&O)
  • Groen
  • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI).
  • Mobiliteit en Transport (M&T)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  • Zorg en Welzijn (Z&W)

Voor meer informatie over deze profielen kunt u door hier te klikken de brochure downloaden. 

voorblad

 

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.