• Broeckland Team 2017 - 2018
  • ALLES ONDER ÉÉN DAK! Broeckland heeft alle leerwegen onder één dak!
  • ALLES ONDER ÉÉN DAK! Broeckland heeft al haar profielen onder één dak!

Maatschappelijke stage

Informatie Maatschappelijke Stage
Klas 3
2016-2017

Plan voor de Maatschappelijke Stage

Klas 3

In de maatschappelijke stage(Mas) wordt werk verricht dat normaal gesproken door vrijwilligers wordt gedaan. We hebben het hier over geregistreerd vrijwilligerswerk.

Bijvoorbeeld:
Bejaardenhulp, ziekenverzorging, assistentie bij (sport)vereniging (training, kantine), sportevenementen, assistentie onderwijs, kinderopvang, naschoolse opvang, landschapsbeheer(knotten), scouting, hulp gehandicapten, enz.

De leerlingen worden verder voorgelicht door de mentor en via het vak maatschappijleer door de docenten maatschappijleer.

De leerlingen kunnen vanaf heden starten met de stage en hebben dan de tijd tot juni 2017 om de stage af te ronden. Dat kan 1, 2, 3 uur in de week zijn. Kan ook in combinatie met een evenement van 1 of 2 dagen.

Bij elkaar moeten de leerlingen 20 uur stage lopen. Dat is inclusief voorbereiding en reistijd. Het geheel wordt vastgelegd in een contract maatschappelijke stage, waarin de gegevens zoals werkplek, data werktijden en begeleider vermeld staan. Dit contract moet ingeleverd worden bij de mentor.

De vrijwilligerscentrale in Maarssen heeft een vacaturebank waar onze leerlingen toegang krijgen via hun website: www.vrijwilligersstichtsevecht.nl.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Adres: Vondelstraat 51, 3601 EX Maarssen.                  Telefoon:0346-290710

Verder is er een stagemarkt waar allerlei instellingen zich presenteren en stageplaatsen aanbieden op donderdag 6 oktober:

Niftarlake College, vanaf 15.00 uur

Leerlingen die hier naar toe willen kunnen zich opgeven bij de heer Karsemeijer of de heer Middelhuis.

De stage wordt inhoudelijk voorbereid tijdens de lessen maatschappijleer en afgerond met een presentatie tijdens dit vak of bij de mentor. De beoordeling telt mee voor het schoolexamen 5 (SE-5) maatschappijleer. Om over te gaan naar klas 4 moet de stage afgerond zijn! De begeleiding op school (contract, stageboekje en contact met werkplek) gebeurt door de mentor.


C.J. Karsemeijer en P. Middelhuis

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.